środa, 4 kwietnia 2007

Zend_Controller_Router_Route i tworzenie nowych tras (dla wersji 0.9 i nowszych)


Jak słusznie zauważył Wojciech w komentarzu do poprzedniego postu od wersji 0.9 wprowadzono kilka zmian. Między innymi w celu umieszczenia biblioteki w jednym katalogu postanowiono podzielić klasę Zend na kilka innych. Plik Zend.php zapewnie zniknie w wersji 1.0.

Jako, że ja w swoim projekcie opierałem się o wersję 0.8 postanowiłem podać zmodyfikowaną wersję kodu, a właściwie jedynie fragmentu pliku index.php:

//Od tej pory zamiast pliku Zend.php ładujemy klasę loadera

require_once 'Zend/Loader.php';


try {

//Ładowanie klas odbywa się poprzez metodę klasy

//Zend_Loader

//Dodatkowo wymagana jest klasa obsługi rejestu

Zend_Loader::loadClass('Zend_Registry');

Zend_Loader::loadClass('Zend_View');

Zend_Loader::loadClass('Zend_Controller_Front');

Zend_Loader::loadClass('Zend_Controller_Router_Rewrite');

//Ustalamy adres bazowy
$baseUrl = substr($_SERVER['PHP_SELF'], 0,

strpos($_SERVER['PHP_SELF'], '/index.php'));

//Konfigurujemy klasę widoku
$view = new Zend_View();
$view->baseUrl = $baseUrl;
$view->setScriptPath('./application/views');
//Umieszczamy ją w rejestrze poprzez metodę nowej klasy
Zend_Registry::set('view',$view);Reszta kodu pozostaje bez zmian

Brak komentarzy: